Syv steg (under hofta) mot bedre løpeteknikk Foto: Getty Images

Syv steg (under hofta) mot bedre løpeteknikk


Uten at du nødvendigvis er klar over det, kan noe av ditt uante potensial hentes ut på bedre løpeteknikk. Slik kan du jobbe mot en mer effektiv løpeteknikk, ut ifra ditt eget utgangspunkt.

Vi mennesker har både lik, men også forskjellig fysiologi og anatomi. Dette er det greit å ta hensyn til når du vil forbedre teknikken din for å løpe mer effektivt.

Vi sparker ikke alle ball med den samme foten. Noen av oss er 1.50 med korte bein og lang overkropp. Andre er over to meter med nesten bare bein. 

No one size fits all

Det finnes dessverre ikke noen teknikk som passer for alle løpere. Derfor kan ikke alle adoptere globale teknikker som ChiRunning eller PoseRunning eller løpe som kenyanere og forvente en bedre løpsøkonomi.

Vi må heller spille på lag med vårt utgangspunkt og våre styrker, i stedet for å begynne å sparke ball med den andre foten.

Tar vi utgangspunkt i oss selv, blir kjent med egne svakheter og styrker som løpere. Ved hjelp av subjektive og helst også objektive mål, så kan vi danne oss et bilde av hvor vi står. Og så skal jeg gi deg noen tips for hva som kan være lurt å jobbe mot. 

På denne veien er det viktig å vite at penere ikke nødvendigvis er synonymt med mer effektivt. I alle fall ikke umiddelbart etter at man har gjort en endring.

For at en endring skal bringe gode resultater så må den jobbes med over tid. Bare fordi du har bygget et nytt kjøkken så betyr ikke det at maten lages fortere og smaker bedre umiddelbart. 

Lette steg løst på litt ulike måter: Kipsang og Kipchoge med et kobbel av fartsholdere under Berlin Marathon 2018. Foto: Bongarts/Getty Images

En solskinnshistorie

Nå som jeg har fått liret av meg noen disclaimers så vil jeg trekke inn en potensiell entusiasmevekkerhistorie. Dette er et kort utdrag fra min løpstekniske historie. Den begynner som så mange andres med boka Born to run av Christopher McDougall. Med min ungdommelige åpenhet, hæltunge skiløperteknikk og inspirerte sjel la jeg om til forfotsteg og brukte mer minimalistiske sko på en del økter. Dette føltes litt unaturlig i starten, men ett år og tresifra stive legger senere, så føltes flat løping i høy fart mer naturlig enn det hadde gjort før. Det resulterte i at jeg barberte av nærmere ett minutt på 3000-meterpersen som åpnet nye perspektiver. 

Dette er ikke noe forskningsprosjekt med kontrollerte rammefaktorer, men det er en liten solskinnshistorie som startet min løpesatsing. Åtte år senere har jeg i dag en mer nyansert holdning til temaet, men det jeg vil at du skal ta med deg er at du kan ha et uant potensial, hvorav noe av det kan hentes ut på bedre løpeteknikk.

Løpeteknikk

 • Biomekanisk effektivitet beskriver bevegelsesmønsteret til ledd, muskler og sener, og hvorvidt de er godt synkronisert og orkestrert sammen mens man løper.
 • I løping betyr dette at det settes krav til balanse, timing og styrke. Dette i større grad med økende fart på grunn av den relativt korte kontakttiden i bakken og den lange perioden man tilbringer i lufta.
 • Det er like mange veier til rom som det er nyanser i effektiv løpeteknikk, og mye avhenger av dine kroppslige forutsetninger.

Verdens enkleste idrett?

Løping kalles ofte verdens enkleste idrett, men du verden hvor komplekst det kan være. Å finne ut hvordan størrelsen og kraften i bevegelsene til alle kroppsdelene dine skal synkroniseres for å spare mest mulig krefter for hvert steg er ikke lett. Derfor har forskningen fortsatt ikke en haug med streker under svaret for hva som utgjør en god teknikk. Men det er likevel noen faktorer som har vist seg å være mer avgjørende enn andre. Sammensetningen av disse trengs det avansert utstyr for å objektivt bedømme. Derfor anbefaler jeg at du, eller noen som har bedre peiling, subjektivt bedømmer helheten, men tar i bruk noen objektive virkemidler og målemetoder. 

Det er viktig å påpeke at vi snakker om helt flat løping, altså et veldig forenklet bilde av løpeteknikk. De samme faktorene vil gjelde, men i en annen grad i opp- og nedoverbakker. For ikke å nevne når man løper på et veldig varierende og ujevnt underlag som i terrenget.

Frekvens

Frekvens er kanskje det hyppigst manipulerte elementet i løpeteknikk. Mange har testet å endre sin frekvens til 180 steg per minutt. Dette fordi det har blitt hevdet fra mange hold å være den optimale frekvensen for alle. I realiteten er nok bildet en del mer nyansert enn dette. Optimal frekvens i aller høyeste grad er individuell og fartsavhengig. Vi velger oss en stegfrekvens som faller seg naturlig på automatikk, og tar du utgangspunkt i denne frekvensen så har du et spenn på 3 % opp og 3 % ned (ca. 5 steg per minutt). Innenfor dette området kan du sannsynligvis manipulere frekvensen uten store påvirkninger på løpsøkonomien.

En større endring kan derimot gjøre at du løper mindre effektivt. Dette er noe du selv kan teste ved å løpe intervaller på en satt fart under din anaerobe terskel på tredemølla og bestemme deg for en frekvens du løper på mens du måler hjertefrekvens. Eksempelvis 6 x 5 min på -8 -5 -0 +5 +8 steg i forhold til din foretrukne frekvens på denne farten. Da vil du sannsynligvis få en U-formet kurve som viser sammenhengen mellom hjertefrekvens og fart. Optimalt bør du gjennomføre økta to ganger eller doble til 10 x 5 min. Runde nummer to bør da helst gå motsatt vei.

Når det er sagt så er ikke langvarige endringer av stegfrekvens særlig utforsket, og kanskje vil kroppen tilpasse seg større endringer helt eller delvis etter en lengre periode. Dette er opp til deg selv å vurdere kost-nytteeffekten av å teste ut. 

Vertikal bevegelse

Hvor mye opp og ned kroppens tyngdepunkt beveger seg gjennom et steg er en annen påvirkelig faktor i løpsteknikk. Noen studier har vist at det har positiv effekt på løpsøkonomien. Da gjennom å redusere den vertikale bevegelsen fordi man ved dette gjør mindre arbeid mot tyngdekrafta. Det er ikke dermed sagt at man skal begynne med kappgang.

En del av den vertikale bevegelsen gjør at man ved landingen i steget spenner sener og bindevev. Det skaper en strikkeffekt som gir energiretur til neste steg. 

Men hvordan reduserer man den vertikale bevegelsen? En metode som beviselig har effekt, er å løpe barbent. Å jevnlig løpe noen korte drag barføtt kan derfor gi deg verdifull lærdom. Som du også kan ta med deg når de tjukkeste karbonskoa snøres på. 

Du kan også objektivt måle denne faktoren med en kombinasjon av enkelte pulsklokker og pulsbelter. Dermed kan du få direkte feedback på om endringer du gjør har en påvirkning på den vertikale bevegelsen.

Å legge inn noen barfot-drag i treninga kan bidra til redusert vertikal bevegelse i løpesteget ditt. Her illustrert ved barfotikon numero uno, etiopiske Abebe Bikila, som løp barbent inn til Afrikas første OL-gull i 1960. Han satte også olympisk rekord på maraton i samme slengen, med 2,15.16. (Foto: Central Press/Getty Images)

Bakkekontaktfasen

Hvordan skal man lande?

I fasen der foten er i kontakt med bakken skjer det mange ting, og det starter med at du lander med hæl, midtfot eller forfot først. Hvilken av delene du velger er som stegfrekvens også individuelt, naturlig u(nder)bevisst og avhengig av dine preferanser, som er tett sammenknyttet med din fysiologi og anatomi. Dette sammen med en barndom med dempende sko på beina som påvirker hva som føles riktig. Ser vi forbi min egen solskinnshistorie på dette med å endre landingsmønster, så viser litteraturen i dag at ingen av teknikkene kan sies å være mer økonomiske enn de andre. Dette ser man også beviset på i internasjonale maratonfelt, der dette mønsteret varierer selv hos eliteløperne. Man vet derimot at det er mindre ødeleggende for løpsøkonomien på kort sikt å endre fra forfot til hællanding enn motsatt.

Et annet aspekt ved landingen er fotens plassering i forhold til tyngdepunktet (for enkelhetens skyld hofta). En landing mest mulig under hofta er fordelaktig for å forhindre for mye stem (bremsing) i steget. Derfor kan man tenke seg at det kan gjøre at man er mindre skadeutsatt og mer økonomisk på sikt, uten at dette er bevist enda.

Kontakttid i bakken 

For å få til dette kan du prøve å ha et naturlig fall framover i hele kroppen og samtidig kjenne at foten er på vei bakover igjen før du lander i bakken. Dette kan også føre til at kontakttiden mellom foten og bakken blir kortere. For noen kan det bedre løpsøkonomien i høyere hastigheter. Når vi er inne på tema kontakttid, så er forskjellen mellom høyre og venstre fot sannsynligvis viktigere for flere løpere enn selve kontakttiden, selv om sistnevnte også kan utgjøre en forskjell for mange. Dette er også noe som kan måles på en del pulsklokker og pulsbelter. Man har sett at så lite som 1 % forskjell i bakkekontakttid mellom høyre og venstre fot kan utgjøre oppimot 4 % dårligere løpsøkonomi. Som kan sammenlignes med å droppe de beste karbonskoa til fordel for fordums toppmodeller uten karbon.

Lurer du på hva som menes med fall i kroppen? Ta en sving innom Youtube og se Jakob Ingebrigtsen løpe. Legg forøvrig merke til hvordan fotisettet til unge Ingebrigtsen og Kwemoi treffer under tyngdepunktet her. (Foto: Getty Images)

Demp steget med måte

Hopper man ned fra en høy stein vil det være lurt å gi etter i knær, hofte og ankler for å dempe fallet mest mulig. I flat løping vil for mye av dette gi en dårligere løpsøkonomi. Man vil derfor med fordel øke beinstivheten i landingsfasen. Dette vil imidlertid naturlig forbedres med mer styrketrening, og det er ikke sikkert at man bevisst kan påvirke dette med utelukkende positivt utfall i løpingen. 

Løp avslappet

«La farten komme til deg» er i løpeverden et berømt sitat av Leif Olav Alnes som sier så mangt om viktigheten av å løpe avslappet i stedet for å tvinge fram farta.

For å sette dette på spissen så er det ikke nødvendig å spenne hver en muskel i armene for at beina skal gå fortere. Man vil med fordel forsøke å bruke kun de musklene som til enhver tid er nødvendig for å holde den farten man ønsker. Derfor anbefaler jeg at du alltid etterstreber å løpe avslappet og kontrollert og velger en fart/distanse som tillater dette.

En øvelse som kan hjelpe på dette er å løpe 4–5 korte (15 sek) drag på mølla på grensen til hva du klarer å løpe avslappet på, og øker med 0,5 i fart for hvert drag. Kjenn etter når du ikke lenger løper avslappet, og stopp der. Da vil du kunne spore framgang om du gjennomfører denne flere ganger. Dette gjelder også når du løper lengre drag.

Bruk armene

Armpendelen i løping motvirker rotasjonen i overkroppen, noe som forbedrer løpsøkonomien. I tillegg styrer den frekvensen på beina, noe som gjør den til et viktig verktøy. Det er derfor lurt å være bevisst armbruken slik at man bruker dem nok til at man klarer å holde overkroppen vendt forover hele tiden og holder frekvensen man vil ha. Dette gjør du ved å jobbe i fartsretningen med en bevisst sving bakover. Samtidig vil man holde den samme vinkelen i albuen under hele svingen og unngå å få høye skuldre (som er et sikkert tegn på at man ikke løper avslappet).

Tenk på dette for å forbedre løpeteknikken: 

 1. Hold på din naturlige stegfrekvens eller test frekvens mot puls på en subterskel intervalløkt med en viss frekvens per drag før du gjør store endringer. 
 2. Forsøk å lande under hofta. Fokuser da på et naturlig fall i kroppen og at foten er på vei tilbake før landing.
 3. Fokus på lav vertikal bevegelse (kan trackes på klokka ved hjelp av enkelte pulsbelter).
 4. La farta komme til deg ved å løpe avslappet.
 5. Løp korte drag barbent innimellom. 
 6. Vær bevisst på armbruken.
 7. Varier mellom skotøy (fordi ulike sko påvirker teknikken forskjellig).

Ånung Viken har en mastergrad i fysisk prestasjonsevne fra Norges Idrettshøyskole og jobber som trener ved Driv Trening. Sjøl er han en habil og allsidig løper, som både er å se i 1500-meterfinalen under NM og i lengre terrengløp i fjellet.

SISTE UTGAVE AV RUNNER’S WORLD:

 • Bli kjent med Jacob Boutera og hans relativt korte, men bratte løpekarriere.
 • Intervju med Christopher McDougall om oppfølgerboka Born To Run 2.
 • Treningsprogram fra vinter til vår, fra langrenn til løpeform.
 • De beste produktene, plaggene og skoene fra 2022.
 • Innblikk i treninga til Norges raskeste maratonløper på kvinnesiden, Runa Skrove Falch.
 • Ultraløper og løpsarrangør Mona Kjeldsberg om Norge på langs på sti.
 • Fysioterapeut Eli Anne Dvergsdal gir deg en grundig gjennomgang av tøying – lønner det seg eller ei?
 • Idrettsvitenskapsgutta Askild og Ånung skriver om henholdsvis styrke og alternativ trening, og treningsfilosofi og verdigrunnlag.
 • 30 tips til grønn variasjon i hverdagskosten fra ernæringsfysiolog Silje Fjørtoft.
 • I tillegg får du teknikktips, terrengtips, oppskrifter og øktforslag – for å nevne noe.

Les magasinet digitalt her!

Dette er de nye distansene i Oslo Løpsfestival

Dette er de nye distansene i Oslo Løpsfestival


Åtte løp, åtte forskjellige distanser, åtte steder i hovedstaden. Oslo Løpsfestival samler alle løpere til løpefest langs Oslos vakre veier og spennende stier!

Runner’s World er meediepartner til Oslo Løpsfestival

Oslo Løpsfestival består av åtte Oslo-baserte løp som går over sommerhalvåret 2022. Du velger selv om du vil delta på ett, flere eller alle løp.

Fra startskuddet smeller på Frognerstranda 01. april, inviterer landets største løpsfestival løpere i alle aldre og fasonger til løpefest i hovedstaden. Kanskje du oppdager en ny favorittrute eller setter ny personlig rekord? Oslo Løpsfestival lover gode muligheter for begge deler!

Oslo Løpsfestival består av alt fra raske gateløp i flate løyper til krevende motbakkeløp og langløp i Nordmarka. Hver distanse har sin egen åpningstid, som i praksis betyr at den aktuelle distansen åpner på en fredag og avsluttes søndagen helgen etter. Du løper når du vil innenfor åpningstiden, og du kan løpe flere ganger. Siste løpsdag i åpningstiden er det fellesstart – perfekt for dere som vil løpe sammen, enten som konkurrenter eller lag!

Løp ett løp eller alle med festivalpass

NB! Begrenset antall festivalpass, så vær tidlig ute med å sikre deg tilgang til løpsmoro gjennom hele sommerhalvåret. Bestill ditt festivalpass her!

Et festivalpass gir deg ett startnummer du kan benytte på alle 8 løpene i Oslo Løpsfestival. Du ikke delta på alle løpene for at et festivalpass skal lønne seg. Planlegger du å delta på minst 5 løp vil det lønne seg å kjøpe festivalpass.

Dette er distansene du kan glede deg til å løpe med festivalpass til Oslo Løpsfestival: 

Festivalkalender

 • 01. april–10. april: Kom i gang! 5 km langs Frognerkilen
 • 22. april–1. mai: Rundt på øya! Bygdøy rundt, 6 km
 • 6. mai–15. mai: Kupert moro! Nøklevann rundt, 10 km
 • 3. juni–12. juni: Bollefest i marka! Ullevålseter, 25 km
 • 17. juni–26. juni: Rask mil! Fornebu rundt, 10 km 
 • 5. august–14. august: Syrefest! Korketrekker’n opp, 4 km
 • 19. august–28. august: Vakker langtur! Maridalsvannet rundt, 13 km
 • 2. september–11. september: Finale! Hvervenbukta, 5 km
Foto: Ian Corless

Den første nye distansen i 2022 er den andre etappen rundt Bygdøy, hvor du starter ved Ferdbanen i Hengsengveien og løper gjennom Kongeskogen på nydelige grusveier. Langturen fra Ullevålseter forbi markas aller beste mat- og drikkestasjoner på Bjørnholt, Kikut og Kobberhaughytta er også ny i 2022, som passer perfekt for rolig langtur etter lukten av deilige kanelboller. Den femte distansen i Oslo Løpsfestival er også ny på programmet, hvor du løper ti raske kilometer på Fornebu. Få full oversikt over alle distanser i Oslo Løpsfestival her!

Individuelt eller som et lag

Du kan velge å delta alene (Solo), eller i lagkonkurransen som en Duo eller Trio. Deltar du eller laget ditt på minimum fem løp, er dere med i sammenlagtkonkurransen om å bli Oslos raskeste.

Selv om du deltar som en del av et lag, havner resultatet ditt også automatisk på Solo-resultatlista, hvor ditt individuelle resultat er tellende. Dette er med andre ord en anledning for både individuelle utfordringer og sosial lag-moro.

Du kan velge å kjøpe ett eller flere løp enkeltvis, eller kjøpe et festivalpass som gir deg deltakelse i alle åtte løp. Det er begrenset antall festivalpass, så vær rask med å sikre deg et startnummer!

ASICS lanserer Gel-Nimbus 24

ASICS lanserer Gel-Nimbus 24


ASICS lanserer løpeskoen GEL-NIMBUS 24, som tilbyr avansert demping og god respons takket være den nye FF BLAST PLUS-teknologien, ASICS sin nyeste skum-innovasjon.

Pressemelding fra ASICS

GEL-NIMBUS 24-skoen er designet for å gi ny og forbedret komfort under foten. Det er samtidig den første versjonen av Gel-Nimbus med FF Blast Plus-teknologi, en nylansert ASICS-mellomsåle som gjør skoen omtrent 19 gram lettere enn forgjengeren, samtidig som den gir en mer energisk toe-off og mykere landing i hvert steg.

Overdelens myke mesh og fleksible midtfotpanel gjør skoen mer pustende og komfortabel under lange løpeturer. Ved å bevege seg sømløst med foten, kombineres disse funksjonene for å gjøre hvert skritt jevnere.

Andre funksjoner inkluderer en strikket tungekonstruksjon som omslutter foten med en mykere og mer støttende følelse. Bruk av ASICS Lite-yttersåle i gummimateriale, som er lettere og sterkere enn standard yttersålematerialer, forbedrer skoens holdbarhet.

Tomohiro Nagasue, daglig leder, Performance Running Footwear, produktutvikling hos ASICS sier:

– Hos ASICS forplikter vi oss til å gi løpere et høyt nivå av ytelse og beskyttelse, slik at de kan oppleve de oppløftende fordelene med bevegelse i sinnet. Den lette, men slitesterke skoen Gel-Nimbus 24 er den nyeste skoen fra ASICS som vil gjøre det mulig for løpere å oppnå nettopp dette. I tillegg bidrar FF Blast Plus-teknologien til at brukeren kan bevege seg enda mer sømløst og uanstrengt.

ASICS FF BLAST-teknologi – høyenergisk demping

Det startet som en innovasjon i én sko, først introdusert gjennom Novablast-skoen i 2020. Den nyeste foam-innovasjonen kommer i tre forskjellige varianter, som tilfredsstiller enhver løpers behov og bidrar til positiv energi for kropp og sinn for alle løpere.

Gel-Nimbus 24 vil være tilgjengelig fra ASICS-butikker, nettbutikker og spesialiserte forhandlere globalt fra 3. mars 2022 for 1900 kr.

Bli din egen trener – premiumwebinar

Bli din egen trener – premiumwebinar


Selvstendige utøvere med eierskap til egen trening opplever mer framgang og holder på lenger. I løpet av et todagerskurs kan du lære deg den siste, beste og viktigste kunnskapen for å kunne bli din egen trener.

De siste 14 årene har kursholder Askild Vatnbakk Larsen vært trener for et bredt spekter av utholdenhetsutøvere. Alt fra nybegynnere til mosjonister og eliteutøvere, primært innen løping og sykling.

– Det er spesielt ett aspekt ved min trenervirksomhet som har utviklet seg i stor grad gjennom disse årene: Det er anerkjennelsen av at en utøver med kunnskap og selvstendighet alltid får mer fremgang enn en utøver som slavisk følger det som står på planene jeg produserer til enhver tid, forteller Askild.

De mest fremgangsrike trener-utøver-relasjonene har vært de hvor utøveren tar eierskap til sin egen trening og utvikling, og treneren fungerer som en kompetent sparringspartner.

– Ikke bare er det mest gunstig med tanke på ren idrettslig fremgang, men de som tilegner seg kunnskapen og tar eierskap til sin egen trening og aktivitet holder på lenger, og finner mer mening og glede i løpingen, fortsetter Askild.

Disse erkjennelsene har vi i Runner’s World bygget videre på med prosjektet “Bli din egen trener”.

Hvor og når?
Premiumkurset Bli din egen trener arrangeres 15. og 17. mars på den digitale plattformen Zoom.
Kurset varer fra 19.00–21.00 begge kvelder.

Hva kan du lære?

I dette premium-webinaret som går over to dager, vil du lære deg den siste, beste og viktigste kunnskapen for å kunne bli din egen trener.

Kurset holdes digitalt den 15. og 17 mars, fra klokka 19.00–21.00 begge kvelder. Vi benytter plattformen Zoom.

Vi skal lære om design av intervalløkter, rolige langturer og styrketrening. Vi skal også gå dypere og svare på spørsmål som:

 • Hvorfor påvirker måten du logger trening på hvordan du gjennomfører treningen?
 • Hvor stor treningsmengde er riktig for meg og mine mål?
 • Hvordan setter vi oss gode delmål og konkurransemål?

Målet er at du etter webinaret sitter igjen med selvtilliten, kunnskapen og verktøyene til å ta fatt på å planlegge og gjennomføre din egen trening etter beste praksis. Underveis i webinaret skal vi diskutere de ulike temaene sammen, og dere vil få gruppeoppgaver med refleksjonsspørsmål som vi tar videre i plenum og lærer av hverandre.

Vil du få aller mest ut av webinaret bør du:

 • Finne frem treningsdagboka
 • Ha penn og papir klar på pulten
 • Være klar for å sette deg et mål for 2022-sesongen

Dette blir gøy!

Hvor langt kommer du på 60 minutter?

Hvor langt kommer du på 60 minutter?


Søndag 20. mars kan du bryne deg på løpet 60 minutter i den virtuelle løpsserien Runner’s World Challenge. Her er litt fakta om timesløp samt hvilke faktorer du bør tenke på før du setter avgårde.

Hvor langt kommer man egentlig på en time? Det var et spørsmål man kanskje ikke hadde fundert over før pandemien, hvor det ble satt både ny norsk rekord, europeisk rekord og verdensrekord på denne ukonvensjonelle grenen. Søndag 20.mars kan du måle deg opp mot verdenseliten ved å prøve selv.

Året for rekorder

Under Impossible Games i 2020 løp Sondre Nordstad Moen 61 runder på Bislett i et forsøk på å ta verdensrekorden på 25 000 meter. Akkurat verdensrekord ble det ikke, men det holdt til europeisk rekord. Underveis satte han også nordisk rekord på timesløp.

Kun noen måneder senere forbedret Sondre sin egen timesrekord under Stadionmila i Kristiansand. Her løp han 21 131 meter på én time. Dette var til og med europeisk rekord – for en stakket stund – før det ble klart at rekorden ikke gjaldt. Nye omstridte skoregler fra World Atletics hadde nettopp trådt i kraft og tilsa at sålene på Sondres sko var for tykke for reglementet.

Meld deg på 60 minutter her: runnersworldchallenge.no

Ikke lenge etterpå forbedret uansett Mo Farah den (uoffisielle) europeiske rekorden til Sondre, og satte til og med verdensrekord da han løp noen hundre meter lengre på timesløp i Diamond League-stevnet i Brussel i starten av september: 21 330 meter.

Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Verdensrekorden i timesløp hadde da stått i 13 år, satt av løpelegenden Haile Gebreselassie fra Etiopia (den tidligere rekorden var på 21 285 meter).

I samme stevne som Mo Farah klinket til med verdensrekord, ble det også løpt fort blant damene. Nederlandske Sifan Hassan satte også verdensrekord på timesløp med 18 930 meter. Multitalentet Sifan har løpt råfort på alt fra mellomdistanse til halvmaraton, og ble første kvinne i historien til å ta tre medaljer på mellom- og langdistanse i OL under Tokyo i fjor sommer.

En intrikat distanse

21 330 meter for gutta og 18 930 meter for jentene, altså. Det er langt på én time. Men samtidig er begge verdensrekordene relativt svake. Sammenligner vi det med de raskeste halvmaratontidene i verden, burde det vært mulig å senke verdensrekordene i timesløp mange hakk.

Dette vitner om at det for det første er en uvant distanse. For det andre er det vanskelig å disponere når det er snakk om gjenstående tid og ikke gjenstående distanse.

I tillegg har begrepet terskel blitt allemannseie for løpere på nærmest alle nivåer. Terskelfarten som sies å være den farten du bør trene intervallene dine på, beskrives ofte som den farten du kan holde i en time. Dermed er et timesløp en perfekt utfordring som også kan gi treningen din et ekstra løft frem mot lysere tider og varmere løpevær!

Og nettopp derfor utfordrer vi i Runner’s World deg til å prøve selv. Søndag 20. mars arrangerer den virtuelle løpsserien Runner’s World Challenge et timesløp. Hvor langt kommer du på 60 minutter?


Hvordan angripe løpet?

For de fleste av oss vanlige dødelige løpere, som ikke helt kan måle oss med Mo Farah og Sifan Hassan, handler det nok i større grad å ta utgangspunkt i mila enn halvmaraton. Hvor fort kan vi unnagjøre 10 kilometer, og hvor mye lenger kan vi eventuelt klare å komme oss på 60 minutter.

En faktor som må inn i dette regnestykket er: Hvor mye saktere enn persen din på mila må du løpe for å holde samme tempo i en hel time?

La oss si at 10-kilometerspersen din er 45 minutter. Dette tilsvarer en snittid på 4.30 min/km. Og pers er ofte pers for en grunn. Du tok ut alt i det løpet! Hvilket betyr at du ikke vil klare å holde 4.30-fart i et kvarter til. Men hva med 4.45-fart? Det bør kanskje gå?

En annen faktor: Hvordan er dagens form sammenlignet med formen du var i da du satte persen?

Og hva er verst/best? Gå friskt ut fra start og enten gå på en smell eller bli positivt overrasket, eller safe fra start og heller øke etter hvert, med en liten sjanse for at du når 60 minutter med følelsen “jeg hadde jo mer å gå på…”

Lysten på å teste? Meld deg på her: runnersworldchallenge.no

Vinterens beste løpesko

Vinterens beste løpesko


Det er lite som stopper oss løpere – ikke en gang vinteren med kaldt vær, is og snø hindrer oss fra å gampe rundt. Med et par vintertilpassede løpesko, med eller uten pigger, forserer vi de fleste underlag og værtyper. Her er ni smarte alternativer.

Alle som kaller seg helårsløpere vet hvor viktig det er å kle seg for de skiftende værforholdene som vi møter i løpet av vinteren. Lette vindjakker som stenger ute kulda samtidig som de slipper ut overskuddsvarmen, fleksible tights eller bukser med vindbeskyttende paneler på lårene, vanter som varmer uten å ta til seg fukt, og luer som effektivt ventilerer bort svetten er noen av klesplaggene som gjør vinterens treningsøkter til positive opplevelser – selv når kvikksølvet synker og nordavinden viner.

Piggsko

Men så kommer vi til skotøyet da. Vår mening er at riktige sko er en investering, særlig hvis du bor slik til at føret blir glatt og kronglete store deler av vinteren. Selvfølgelig er mølla et godt alternativ, men det er deilig å komme seg ut også. Med riktige sko blir det du og ikke været som styrer treningen din.

Å kunne løpe avslappet også på isete vinterføre gjør mye for humøret, kontinuiteten og motivasjonen. De mest utfordrende vinterforholdene krever oftest en metallpigget yttersåle. Her er tilbudet noe begrenset. I denne guiden har vi bare med to piggede modeller. Begge gir sikkert grep på glatt underlag, men hvilken av modellene som er det beste valget for deg, avhenger selvfølgelig av skoenes passform og ditt bruksområde. 

Vanntette modeller

I noen deler av landet, i likhet med store deler av Europa, kan vintervær bety regn, slaps og vått underlag. Da fungerer det best med litt mer robuste treningssko med et relativt markant sålemønster og vannavstøtende overdeler. Mange produsenter tilbyr derfor egne vintervarianter av sine mest populære treningsmodeller, med overdeler som er styrket med vannavstøtende membran. I denne vinterskoguiden finner du syv ulike modeller i denne kategorien.

Tidligere var sko med vanntett membran generelt stive og klumpete i passformen. I det siste har mange produsenter lykkes med å konstruere smidigere overdeler, som bedre følger fotens bevegelse samtidig som de holder vann og slaps på avstand. Som et resultat av denne utviklingen er mange av vintermodellene ikke lenger særlig mye tyngre enn normale treningsmodeller uten vanntett overdel. 

Med riktige sko er det du og ikke været som styrer treningen din.

Sesongtilpasset

I valget av vintersko gjelder det å prioritere etter dine egne behov og bruksområder. Men det kan være lurt å vite at sko med vintertilpassede overdeler generelt er litt tettere enn vanlige sko. Derfor fungerer de tilfredsstillende når det er kjølig og kravet til ventilasjon er lavere. Når våren kommer blir de som oftest for varme å løpe i.

Dette betyr tallene:

Vektangivelsene gjelder størrelse US 9 (42,5) for herrer og US 7 (38) for damer.

Dropp er høydeforskjellen på sålen i hæl og forfot, målt uten innersåle. 

Pigget – for best grep på is og snø

ICEBUG NewRun BUGrip GTX

 • Vekt: Herre 320 gram. Dame 275 gram.
 • Dropp: 7 mm.
 • Pris: 2000 kr.

Svenske Icebug har i stor grad bygget varemerket sitt rundt grepssikre vintersko – først og fremst for løping, men etter hvert også til hverdagsbruk. Den fremste grunnen til at Icebug har en stor stjerne i margen i den tøffe sportsbransjen er den såkalte BUGrip-teknologien deres. Den består av slitesterke metallpigger som gir et sikkert grep på speilblank is og hardpakket snø – og som fjærer inn i sålen når du løper på harde underlag som asfalt.

Overdelen i polyester er forsterket med et laminert plastlag som en beskyttende sarg rundt hele skoen. Gore-Tex-membranen stenger ute vann og slaps. Den myke pløsen er integrert, og BOA-Fit-snøresystemet gjør at man enkelt kan finjustere skoens passform. De 17 piggene i karbidstål gir supergrep på de glatteste underlag, men fungerer også overraskende godt på barmark.

I år har NewRun fått noe lengre pigger enn den første versjonen, og komforten er upåklagelig, til tross for et noe stivt utseende. NewRun passer godt til deg som løper i urbane strøk og trenger en veldempet, trygg og god treningssko gjennom vinteren. Skoen er litt liten i størrelsen, så vær beredt på å gå opp en halv størrelse.

SALOMON Spikecross GTX

 • Vekt: 365 gram (unisex).
 • Dropp: 10 mm.
 • Pris: 1900 kr.

Salomons nærmest legendariske terrengmodell Speedcross har fått på seg vinterdrakta og kalles her Spikecross GTX. Den aggressivt utformede yttersåla er komplettert med tolv metallpigger i slitesterk wolfram. Dette gjør at skoen håndterer de mest krevende værforholdene, både når det gjelder kulde, vann og is.

Spikecross GTX kommer først og fremst til sin rett på isete og snødekte underlag, men griper også godt på myke, leirete partier. Overdelen (med Gore-Tex-membran) har en glatt sargkonstruksjon rundt hele skoen, som både gir ekstra støtte og gjør skoen mer smussavvisende.

I stedet for konvensjonell snøring har Spikecross fått Salomons Quicklace-system, hvilket gjør at passformen enkelt kan justeres underveis i løpeturen. Modellen kommer kun i unisex-utforming, men den tettsittende passformen gjør at den passer godt til smalere føtter. 

Solide grepsegenskaper, en stabil konstruksjon og plenty med funksjonell beskyttelse mot væte og kulde gjør Spikecross GTX til en utmerket følgesvenn på vinterturene. Den trives aller best på kupert, snødekt og isete underlag, eller i gjørmete forhold. 

Upigget – for varierende underlag

ASICS Gel Cumulus 23 GT-X

 • Vekt: Herre 308 gram. Dame 261 gram.
 • Dropp: 10 mm.
 • Pris: 1700 kr.

Den vanlige versjonen av Gel Cumulus fikk en markant oppgradering i våres, hvilket innebar både forbedret støtdemping og en mer komfortabel passform sammenlignet med forgjengeren. Ettersom såleplattformen på vintervarianten GT-X er identisk – med Flytefoam-skum og en gel-pute i hældelen – gjelder disse positive forbedringene også denne versjonen.

Det som skiller skoene er utformingen av overdelen. GT-X har et smidig Gore-Tex-membran laminert mot innsiden av overdelen, som igjen har en vevstruktur som er tilpasset slik at foten både får bevegelsesfrihet og støtte uten at påsydde forsterkinger trengs. Vektforskjellen mellom standardmodellen og vinterversjonen er overraskende liten (cirka 20 gram). Det gjør at Gel Cumulus 23 GT-X er et utmerket valg for den som søker en vanntett, men likevel lett og føyelig vintersko. 

Ettersom yttersåla på GT-X er den samme som på standardmodellen, får man dog ikke noe supergrep på snø og is. Men på våt asfalt og noe slaps er løpsfølelsen likeverdig med en hvilken som helst normal distansesko – og man glemmer fort at skoen har en vanntett membran. Verdt å notere: Asics har finjustert støtdempingen i mellomsålens øvre lag tilpasset menns og kvinners behov.

BROOKS Ghost 11 GTX

 • Vekt: Herre 300 gram. Dame 257 gram.
 • Dropp: 12 mm.
 • Pris: 1800 kr.

Ettersom Ghost har vært en populær og allsidig modell – uansett versjon – får den kun små, varsomme oppgraderinger. Man kjenner igjen den bekvemme passformen fra forgjengeren med en gang, men forskjellen er at den nye strukturen i overdelen gjør at ventilasjonen nå fungerer bedre. Mellomsåla har også fått en oppgradering. Den består nå helt og holdent av DNA Loft-materialet. 

Takket være en kant med mellomsålemateriale rundt hele skoens overdel, og en yttersåle som er oppdelt i flere ulike segmenter, har Ghost en god stabilitet. Det gjør at skoen både passer en bred målgruppe og fungerer for de fleste typer økter. 

GTX-suffixet innebærer at denne vintervarianten er forsterket med en vanntett Gore-Tex-membran, noe som legger til cirka 15 gram på skoen svekt. Dette gjør skoen bittelitt mindre føyelig i passformen sammenlignet med standardmodellen, men påvirker ikke den gode løpsfølelsen som i flere år har vært Ghost-modellens fremste kjennetegn.

Ghost GTX er kort og godt en behagelig og pålitelig vintertilpasset mengdetreningssko, som med sin myke støtdemping fungerer godt på både slette og ujevne underlag. Men siden GTX-varianten har samme yttersåle som standardmodellen, kommer den best til sin rett i våte forhold enn på snø og is hvor det stilles høyere krav til bedre grep. 

HOKA Challenger ATR 6 GTX

 • Vekt: Herre 279 gram. Dame 229 gram.
 • Dropp: 5 mm.
 • Pris: 1800 kr.

ATR står for All Terrainer, hvilket er en treffende betegnelse på denne svært allsidige Hoka-modellen. Den robuste mellomsåla i Hokas typiske vuggelignende Meta-Rocker-design gjør at man får en rullende løpsfølelse med kvikk stegavvikling, samtidig som den beskytter mot bakkens ujevnheter. En stabiliserende sargkonstruksjon i overgangen mot mellomsåla gjør at foten holdes sikkert på plass, også i ulendt terreng.

Gore-Tex-membranen er laminert mot en formfast overdel hvor pløsen er integrert, noe som effektivt holder vann og slaps ute. Yttersåla har kun forsterket grepmønster under forfoten og på den avrundede hældelen, noe som bidrar til at vekten er overraskende lav. Totalinntrykket er at Challenger ATR 6 GTX – tross sin robuste konstruksjon – gir en fin og føyelig løpsfølelse. Dette er et veldig godt skovalg i våte forhold og på varierende underlag.

MERRELL Rubato GTX Mid

 • Vekt: Herre 325 gram. Dame 275 gram.
 • Dropp: 0 mm.
 • Pris: 1900 kr.

For den som ofte løper i snø, kan et høyere skaft være praktisk, og da er Merrell Rubato Mid GTX et veldig godt alternativ. Modellen kategoriseres som en terrengsko, men har en 24 millimeter tykk såleplattform med Merrells veldempende Float Pro-skum i mellomsåla. Det gjør at den føles behagelig også ved løping på hardt underlag. Derimot skiller den seg ut fra andre modeller i denne guiden, da skoen har 0-dropp. Det vil si at det ikke er noen høydeforskjell mellom hæl og forfot. 

Vibram MegaGrip-yttersåla har et mønster som fungerer bra på både våte og tørre underlag. Goretex-membranen og en integrert pløs stenger effektivt ute både snø og vann. Den slette overdelen har en forsterket tåboks for ekstra beskyttelse. En sargkonstruksjon i overgangen mot mellomsåla støtter fotens bevegelser på en god måte. På tross av sin robuste oppbygging føles ikke Rubato GTX Mid klumpete, den gir heller en overraskende god og smidig løpsfølelse. Skoens beste egenskap er dog den veldige beskyttelsen som skoen gir mot snø og vann.

MIZUNO Daichi 6 GTX

 • Vekt: Herre 325 gram. Dame 265 gram.
 • Dropp: 8 mm.
 • Pris: 1900 kr.

Denne vintertilpassede Mizuno-modellen bygger på terrengskoen Daichi 6. Den vanlige versjonen ble oppdatert i våres og fikk da en mykere, mer dempet såleplattform. Nettopp denne oppdateringen gjør at modellen er svært allsidig på ulike typer underlag. 

Mellomsåla består av to ulike lag av Mizunos bølgeformede Wave-teknologi, noe som gir en fin balanse mellom støtdemping og stabilitet. Yttersåla er laget i samarbeid med dekkprodusenten Michelin og har et markant mønster, utformet for å gi sikkert grep på variert underlag. Den føyelige overdelen har et smussavvisende pålaminert tynt plastlag rundt hele skoen. I kombinasjon med en indre Gore-Tex-membran og en integrert pløs gir dette utmerket beskyttelse mot slaps og vann. Den relativt generøse passformen i forfoten gir tilstrekkelig med plass for den som liker å løpe i tjukkere sokker om vinteren.

ON Cloudflyer WP

 • Vekt: Herre 292 gram. Dame 245 gram.
 • Dropp: 7 mm.
 • Pris: 2000 kr.

On markerer ikke sine modeller med et versjonsnummer som mange andre produsenter – og faktum er at vintervarianten av Cloudflyer er helt uforandret fra fjoråret.

WP står for waterproof og betyr at overdelen er kledd i en vanntett membran og et tettere vevd lag i forfoten. Passformen oppleves som romslig. 

Cloudflyer er også utstyrt med tolv robuste, hule støtdempende puter, såkalte Clouds. I og med at disse putene er plassert jevnt under hele skoen, og ikke bare i hæl og forfot, øker dette stabiliteten. Sammen med Ons beste mellomsålemateriale Helion gir dette skoen en god balanse mellom demping og respons fra underlaget.

Yttersåla på WP-versjonen er identisk med standardmodellen, hvilket betyr at den kommer best til sin rett på barmark og harde, faste underlag. Skoens robuste konstruksjon gjør at den også passer godt til tyngre løpere.

SAUCONY Peregrine Ice+

 • Vekt: Herre 295 gram. Dame 266 gram.
 • Dropp: 4 mm.
 • Pris: 1800 kr.

Denne skomodellen er vintertilpasset på en helt spesiell måte og bygger på Sauconys terrengsko Peregrine, som i våres lanserte sin ellevte versjon. Lest og mellomsåle er identiske i begge variantene, men Ice+ har en vannavstøtende overdel i et fast Softshell-materiale.

Dessuten har den en helt annerledes yttersåle, hvor hælpartiet og forfoten har en teknisk løsning kalt Vibram Arctic Grip. Den består av et antall v-formede plater innfelt i yttersålens vanlige gummimateriale.

Overflaten på disse partiene minner om grovt sandpapir og gir god friksjon mot underlaget – ergo et bedre grep på glatt vinterføre. 

Løsningen fungerer best på slette ispartier og hardpakket snø. I dypsnø og slaps kommer ikke kontaktflaten og friksjonen like godt til sin rett.

En stor fordel med denne løsningen kontra en metallpigget yttersåle er at de flate friksjonsplatene knapt merkes når du løper på partier med barmark. For den som løper mye på skiftende underlag i løpet av vinteren, er Peregrine Ice+ et interessant alternativ.

Akkurat som terrengversjonen har også vinterversjonen to ulike lag av Sauconys Pwrrun-skum i mellomsåla, hvilket gir en velbalansert støtdemping. På plussiden kan vi også notere den relativt lave vekten – terrengskoen veier faktisk cirka 15 gram mer enn vintermodellen.


Slik perser du på Sentrumsløpet i år

Kort nok til at man rekker å trene adekvat, lang nok til at det likevel er en real utfordring. Vi digger den klassiske mildistansen. Her er et treningsprogram med nøkkeløkter for tre forskjellige nivåer.
Les mer

Endelig her: Hoka Rocket X 2

Det har svirret og sust i miljøet lenge, ryktet om en ny supersko fra Hoka. Nå er den her – skoen som fikk en av Europas beste løpere til å bytte sponsor – Hoka Rocket X 2!
Les mer