Treningsverdenens tiltak - Runner's World
Annonse

Treningsverdenens tiltak

Asics går ut med konkrete klimamål.


Annons

Pressemelding fra ASICS

I slutten av september kunngjorde ASICS at de forplikter seg til å fastsette forskningsbaserte 1,5°C-mål for selskapets utslippsreduksjon, i tråd med målet om å oppnå klimanøytralitet innen 2050. Klimaforskningen indikerer at dette er påkrevd for å begrense de alvorligste konsekvensene av klimaendringen.

ASICS akselererer fremdriften ved å anvende bærekraftsteknologi på tvers av selskapets skosortiment, med det formål å redusere karbonutslipp tilknyttet fargeprosessen med 45 prosent fra 2020. I tillegg bekrefter ASICS nok en gang sin vilje til samarbeid ved å signere FN-charteret Fashion Industry Charter for Climate Action.

– ASICS ble grunnlagt i 1949 basert på en visjon om at selskapet skal fremme unges helse gjennom idrett. Dette er fremdeles ASICS' filosofi, og for å sikre at fremtidige generasjoner kan være aktive og drive med idrett forplikter vi oss til å sette ambisiøse mål som grunnlag for vår forretningsstrategi, slik at vi kan bidra til å dempe virkningen av klimaendringer, forteller Yasuhito Hirota, COO og President for ASICS Corporation.

For å oppnå en fremgangsrik og klimanøytral økonomi innen 2050 må det iverksettes forandring i et tempo og et omfang verden aldri tidligere har sett maken til, og det krever beslutningsdyktig forretningsledelse og investeringer i klimaløsninger.

ASICS vil utvide bruken av den ressursbesparende teknologien "solution dyeing" til å omfatte mer enn 50 prosent av alle selskapets nye produkter, uavhengig av skomerke (ASICS, Onitsuka Tiger og Haglöfs) fra 2020. Det er første gang solution dyeing tas i bruk i en slik skala av treningsskoprodusenter. Initiativet forventes å redusere karbonutslippet fra fargeprosessen med cirka 45 prosent og kutte vannforbruket med omkring 33 prosent, sammenlignet med tradisjonelle prosesser. Dette tilsvarer karbonmengden som absorberes av over 25 000 trær i løpet av ett år samt vannbehovet til én million mennesker per dag.Kommentere


Følg Runner's World fb_symbol

Påmelding nyhetsbrev

Annonser
Annonser
Annonser