Nå må du godkjennes før løp - Runner's World
Annonse

Nå må du godkjennes før løp

Løp: Etter mye frustrasjon og mange nestenulykker i de store mosjonsløpene i 2018 ønsker nå flere arrangører at deltakerne skal godkjennes før de kan stille til start.


PS: Dette var årets aprilspøk fra Runner's World.

Hvert år stiller mange tusen løpeglade mennesker til start i et eller flere mosjonsløp i Norge. Løping er populært og enkelt, og alle kan drive med det. Noe som betyr at både aktive løpere og nybegynnere løper side om side. Dette gir grobunn til frustasjon hos mange, og er en av grunnene til at det i 2018 ble registrert flere nestenulykker i de store mosjonsløpene.

Det finnes i dag ingen krav til å kunne delta i et mosjonsløp. Hvem som helst kan stille til start. Nybegynnere som deltar i sitt første løp er ofte ikke kjent med de uskrevne reglene som finnes mellom deltakere, og vet heller ikke hvordan man skal oppføre seg i store felt.

Et krav!

- Det er ikke rart at det kan bli kaos, sier en av arrangørene Runner's World har snakket med. Vedkommende ønsker å være anonym da dette er en sak som vekker sinne hos mange.

- Vi er flere arrangører som nå ønsker at de som skal delta i et mosjonsløp viser at de kjenner til både skrevne og uskrevne regler. Vi vil at det blir et krav, på lik linje med lisensen til Norges Friidrettsforbund, at alle deltakere må bevise at de har tatt et grunnkurs i mosjonsløp, sier vedkommende.

Lokale kurs

Forslaget er at et slikt grunnkurs skal holdes med jevne mellomrom av de lokale friidrettsklubbene, og det skal være gratis. Kurset gir den enkelte deltaker nok kunnskap til å kunne delta på en god og trygg måte.

Ved påmelding til et løp må man da krysse av for gjennomført kurs. Det vil bli tatt stikkprøver på løpene.

Vil bedre kvaliteten

- Vi er helt sikre på at dette vil bedre kvaliteten på løpene våre, og at alle deltakere vil oppleve dette som positivt. Jeg har snakket med arrangører av flere andre løp, og det er stor enighet om dette, sier arrangøren vi har snakket med.

Forslaget legges frem for idrettsstyret, og vil etter all sannsynlighet vedtas på en ekstraordinær generalforsamling i juni. Etter den datoen har alle deltakere i løp to måneder på seg til å gjennomføre kurset hos sin lokale friidrettsklubb.Kommentere


Følg Runner's World fb_symbol

Påmelding nyhetsbrev

Annonser
Annonser
Annonser