Kan løping forebygge artrose?  - Runner's World
Annonse

Kan løping forebygge artrose? 

Skader: To ulike studier avliver myten om at løping er en høyrisikosport med tanke på utvikling av kne- og hofteartrose, skriver vår fysio John Henry Strupstad.


Annons

Artrose (tidligere også kalt slitasjegikt) er en kronisk leddsykdom som tiltar med tiden. Sykdommen starter med tap av brusken som dekker og beskytter beinendene som møtes i leddet. Uten denne beskyttende bruskflaten vil bein gnisse mot bein, forårsake irritasjon og betennelse. Resultatet blir smerte og stivhet i leddet og ofte smerte også i omgivende muskler og leddbånd.

Enkelte tror at løping kan fremprovosere artrose eller føre til artrose når vi blir eldre. Stemmer dette?

Kan ikke helbredes
Artrose kan ikke helbredes, men mye kan gjøres for å bremse utviklingen av tilstanden, minske smertene og opprettholde og bedre funksjonen. Selv om trening er det siste du tenker på når leddene er stive og smertefulle, så er nettopp trening det som skal til for å lindre smerter og stivhet og bevare bevegeligheten i leddene. Trening styrker også musklene og bedrer bøyeevnen, balansen og den generelle helsen - og trening kan bidra til å holde vekten under kontroll. Overvekt er nemlig sterkt knyttet til artrose.

Hva så med løping?
Forfatterne av en studie som ble publisert i Medicine & Science in Sports & Exercise i september 2013, innleder blant annet med at støtbelastningen på kneet er mye høyere ved løping enn ved gange. Slike belastninger har altså blitt forbundet med utvikling av artrose i kneet. Løpere har likevel ikke høyere risiko for å utvikle denne typen artrose sammenlignet med de som ikke løper. Paradoksalt nok ser det ut til at løping kan dempe effekten av de veldig høye belastningene kneleddet får.Lik belastning
Forskerne fikk 14 voksne til å gå og løpe i et tempo de selv valgte, mens belastningen ble målt. Selv om toppbelastningen var tre ganger høyere ved løping, varierte ikke belastningen per tilbakelagte distanse mellom løping og gange. Forfatterne konkluderte med at sammenlignet med gange, så det ut til at den relativt korte varigheten av bakkekontakt, og de relativt lange stegene i løping, så ut til å dempe toppbelastningen på leddene, slik at den totale belastningen per tilbakelagte distanse ikke var høyere enn ved gange. Studien inkluderte få forsøkspersoner, og resultatene blir dermed usikre. 

Løping og hofteleddsartrose
En annen studie, som ble publisert i Medicine & Science in Sports & Exercise i juli 2013, har sett på effekten løping og gange har på hofteleddsartrose og risikoen for innsetting av hofteprotese.

"Løping og andre energiske idrettsaktiviteter har tidligere vært antatt å øke risikoen for denne typen artrose mer enn å gå, og mer enn mindre energiske idretter", innleder forfatterne av studien.

Med utgangspunkt i dette, gjorde de derfor analyser for å finne ut om løping, gange og annen trening påvirket risikoen for artrose og dertil hofteprotese. De undersøkte også hva slags rolle kroppsmasseindeks spilte i disse tilfellene.

Lav BMI
Av 74.752 løpere, rapporterte 2004 om artrose, og 259 om innsettelse av hofteprotese i løpet av oppfølgingstiden på syv år. Av de 14.625 som gikk turer, rapporterte 696 artrose, og 114 fikk hofteprotese i løpet av 5,7 års oppfølgingstid. Forfatterne konkluderte med at løping reduserte risikoen for både kne- og hofteartrose. En årsaksforklaring kan, ifølge forskerne, være at løpere har lavere kroppsmasseindeks enn svært mange andre. En annen forklaring som nevnes, er igjen at belastningen per tilbakelagte distanse er relativt lav i løping sammenlignet med gange.

Usikkerheten råder fortsatt
Så tilbake til spørsmålet om løping kan forebygge artrose. Du tror kanskje jeg har svart ja på dette allerede, men i forskningens verden er det nok ikke så enkelt. Fordi forskningsmetodikken som ble brukt har sine svakheter, da det blant annet ble brukt spørreskjema omhandlende hva man har trent eller utført av aktiviteter bakover i tid. Du har kanskje selv fått spørsmål i eksempelvis et spørreskjema en gang om hvor fysisk aktiv du var forrige uke, forrige måned – eller til og med i fjor. Eller til og med blitt spurt om hvordan kostholdet ditt var mandag i forrige uke. Hva spiste du? Forskere får upålitelige svar ved å spørre slik, selv om bruk av spørreskjema er en svært vanlig metode innen forskning. 

Dette er bare en mulig feilkilde. I tillegg kommer for eksempel utfordringer med tanke på hvem som blir invitert inn i en studie, hvem som faktisk besvarer og antallet forsøkspersoner – dermed styrken på resultatene.

Man kan jo tenke; Hvorfor ble denne studien gjennomført hvis vi likevel ikke kan konkludere med hvorvidt løping faktisk kan beskytte mot artrose?

Derfor: Studien kan gi en pekepinn for hva man kan undersøke videre når man da senere faktisk har mulighet til å samle inn mer pålitelige data. Først etter mange studier over tid kan man konkludere hvorvidt løping er en årsak som faktisk gir mindre artrose som en virkning.

Så langt kan vi i hvert fall si følgende: Det er ingenting til nå som tyder på at en person som løper svært mye har høyere risiko for å utvikle kne- eller hofteartrose enn en hvilken som helst annen person. Det er faktisk ting som tyder på det motsatte; nemlig at løping kan se ut til å kunne forebygge mot denne sykdommen. Men sikre er vi altså ikke.Hva med deg som har artrose? 
Siden overvekt sterkt knyttet til artrose, vil trening virke inn positivt også på artroseledd. Smerter er ikke farlig, og man får ikke «mer artrose» av normal fysisk aktivitet og trening. Men man bør unngå skader, og redusere aktiviteter som medfører store hevelser i etterkant. Dersom løping øker hevelser og smertenivå, bør du nok begrense denne aktiviteten. Det finnes mange kondisjonsaktiviteter som er både morsomme og mer skånsomme enn løping. Dersom løpingen betyr mye for deg, og du nødig vil kutte dette ut, kan en løsning være å finne skånsomme alternative aktiviteter som «ligner» løping. Aquajogg, klassisk langrenn (og rulleski), ellipsemaskin – you name it. I tillegg kan du selvsagt løpe av og til, eksempelvis en fast dag i uken som settes av til din favorittaktivitet. Velg sko med god demping og mykt underlag. En konkurranse i ny og ne skader nok heller ikke. 

Et godt råd vil uansett være å få god veiledning fra en fysioterapeut.

Les også: Løper på grønn reseptKommentere


Følg Runner's World fb_symbol

Påmelding nyhetsbrev

Annonser
Annonser
Annonser