Born to run? - Runner's World
Annonse

Born to run?

Trening: Så stor betydning har mors aktivitetsnivå under graviditeten.


Annons

En ny amerikansk studie publisert i The FASEB Journal gir uttrykket born to run en ny dimensjon. Hvor mye mor trener under graviditeten har nemlig mye å si for hvor aktivt barnet blir senere i livet, og det kan virke som at løpere føder løpere.

Studien ble utført på mus, og den viste at mus født av mødre som hadde løpt i et hjul under graviditeten, var omtrent 50% mer fysisk aktive enn mus født av mødre som ikke hadde løpt i hjul under graviditeten. Det høye aktivitetsnivået vedvarte også når musene var fullvoksne.

Robert Waterland, den Texasbaserte professoren som står bak studien, sier at tidligere observasjonsstudier utført på mennesker har vist det samme. Men, fordi disse studiene er utført på mennesker har man ikke kunnet se bort ifra det faktum at mødrenes livsstil kan påvirke barna i oppveksten. En annen faktor som har spilt inn på menneskestudiene er genetikk; det er mye mulig at barna har arvet morens fysiske egenskaper rent genetisk, og at den aktiviteten moren utførte under svangerskapet var av mindre betydning.

- Det at vår studie er utført på mus er viktig fordi dette gjør at vi kan utelukke de genetiske og miljøbaserte forklaringene. Vi studerte genetisk identiske mus og kontrollerte nøye hvor mye mødrene hadde løpt også før graviditeten, sier Waterland.

- Dersom gravide kvinner blir klar over hvor viktig fysisk er for barnets fremtidige helse, så kanskje de blir mer motiverte til å trene også under svangerskapet, legger han til.

En ekstra motivasjon for å holde seg aktiv i svangerskapet der, altså! Kommentere


Følg Runner's World fb_symbol

Påmelding nyhetsbrev

Annonser
Annonser
Annonser